Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng

mau-van-ban-thong-bao-chap-thuan-nghiem-thu-ket-qua-khao-sat-xay-dung

Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng là một trong những thành phần trong danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định tại phụ lục VIB ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ.

mau-van-ban-thong-bao-chap-thuan-nghiem-thu-ket-qua-khao-sat-xay-dung

Chủ đầu tư kiểm tra khối lượng công việc khảo sát xây dựng đã thực hiện, xem xét sự phù hợp về quy cách, số lượng và nội dung của báo cáo khảo sát so với quy định của nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng; thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu khảo sát nếu đạt yêu cầu.

Trường hợp báo cáo kết quả khảo sát xây dựng chưa đạt yêu cầu, chủ đầu tư gửi nhà thầu khảo sát ý kiến không chấp thuận nghiệm thu bằng văn bản, trong đó nêu các nội dung chưa đạt yêu cầu mà nhà thầu khảo sát phải chỉnh sửa hoặc phải thực hiện khảo sát lại;

Tải về Mẫu Văn bản: Download

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *