TS. TRỊNH CÔNG DUY

TS. TRỊNH CÔNG DUY

Giám đốc Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng; Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển Phần mềm ĐH Đà Nẵng; Chuyên gia về Digital Transformation và SmartCity.

Xem thêm về TS Trịnh Công Duy tại: http://scv.udn.vn/trinhcongduy

 

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *