TOMMY TANUIGUCHI

TOMMY TANUIGUCHI

Ông Tommy Tanuiguchi đã làm việc tại công ty sản xuất máy tính (HP) và công ty TFS ở UK/US (cung cấp các gói giải pháp về công nghệ). Ông từng là kỹ sư và kiến trúc sư hệ thống, giám đốc chi nhánh và khu vực cho các công ty có vốn nước ngoài đặt tại Nhật Bản. Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, phát triển hệ thống, bộ phận bán hàng, quản lý dịch vụ, phát triển hệ thống ứng dụng và hệ thống bán hàng. Ngoài ra ông còn có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho tập toàn Maxnet về cung cấp giải pháp cho người dùng. Gần đây, ông tập trung vào tư vấn Blockchain, Hợp đồng thông minh (Smart Contract) liên quan đến xây dựng hệ thống và là chuyên gia cố vấn cho các dự án khởi nghiệp ở lĩnh vực AI/ Blockchain.

Bài viết trước
Bài viết tiếp theo

Academy Of Business (ABIZ)