Tin học quốc tế MOS

TIN HỌC QUỐC TẾ MOS


GIỚI THIỆU KHÓA HỌC


 • Chứng chỉ tin học quốc tế MOS đáp ứng chuẩn CNTT nâng cao (Theo Thông tư 03/2014/TT_BTTTT) là chuẩn đầu ra tin học các sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng hiện
 • Chứng chỉ MOS là chứng chỉ giá trị trên toàn cầu & giá trị trọn đời.
 • Giảng viên là những người đã đạt chứng chỉ MOS

THÔNG TIN KHÓA HỌC


 • Thời lượng khóa: 03 tháng/ 3 modules
 • Thời gian học: 2-3 buổi/ tuần
 • Lịch học: Tối 246 / 357, Sáng/Chiều Thứ 7/CN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC


Nội dung khóa học bao gồm 3 học phần:

MS WORD 2016 (36 tiết – 1 tháng)

Microsoft Word cơ bản

 • Làm quen với phần mềm Word
 • Biên tập nội dung với phần mềm Word
 • Điều chỉnh diện mạo văn bản trong Word
 • Chèn ký tự đặc biệt và đối tượng đồ họa
 • Tổ chức dữ liệu trong bảng
 • Kiểm tra duyệt tài liệu
 • Điều chỉnh diện mạo và in các trang tài liệu
 • Quản lý và bảo mật các phiên bản tài liệu

Microsoft Word nâng cao

 • Quản trị nội dung liệt kê
 • Tùy biến bản và biểu đồ, định dạng với Style, Theme
 • Điều chỉnh hình ảnh
 • Tạo và tùy biến các đối tượng đồ họa
 • Thêm tham chiếu và chú thích
 • Làm việc với văn bản dài
 • Thêm nội dung với Quick Parts, Điều khiển luồng văn bản

Ôn tập giải đề thi quốc tế

——————————————–

MS EXCEL 2016 (36 tiết – 1 tháng)

Microsoft Excel cơ bản

 • Những đặc điểm mới của Microsoft Excel
 • Làm quen với trang tính
 • Chỉnh sửa dữ liệu trong trang tính
 • Định dạng dữ liệu
 • Thiết lập in
 • Tổ chức dữ liệu trong bảng
 • Quản lý trang tính
 • Điều chỉnh diện mạo và in các trang tài liệu
 • Quản lý và bảo mật các phiên bản tài liệu

Microsoft Excel nâng cao

 • Tính toán dữ liệu sử dụng các công thức nâng cao
 • Tổ chức dữ liệu dạng bảng trong trang
 • Biểu diễn dữ liệu sử dụng biểu
 • Phân tích dữ liệu bằng Pivot Table, Slicers và Pivot và Chart
 • Tùy chỉnh và tăng cường giao diện trong môi trường làm việc
 • Làm việc trong môi trường cộng tác

Ôn tập giải đề thi quốc tế

——————————————————-

MS PPT 2016 (36 tiết –1 tháng)

PowerPoint cơ bản

 • Giới thiệu căn bản về Powerpoint
 • Thêm và định dạng văn bản
 • Tùy chỉnh bảng trình chiếu
 • Làm việc với hình ảnh và các đối tượng đồ họa
 • Thêm các đối tượng và hiệu ứng
 • Thiết lập các chế độ in ấn
 • Hoàn thiện và sử dụng bảng trình chiếu…

PowerPoint nâng cao

 • Làm việc với Theme và Slide Master
 • Tùy chỉnh các thành phần văn bản
 • Chuẩn bị cho bài thuyết trình
 • Phân phối bảng trình chiếu

Ôn tập giải đề thi quốc tế

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *