Tin học quốc tế MOS

TIN HỌC QUỐC TẾ MOS


GIỚI THIỆU KHÓA HỌC


 • Chứng chỉ tin học quốc tế MOS đáp ứng chuẩn CNTT nâng cao (Theo Thông tư 03/2014/TT_BTTTT) là chuẩn đầu ra tin học các sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng hiện
 • Chứng chỉ MOS là chứng chỉ giá trị trên toàn cầu & giá trị trọn đời.
 • Giảng viên là những người đã đạt chứng chỉ MOS

THÔNG TIN KHÓA HỌC


 • Thời lượng khóa: 03 tháng/ 3 modules
 • Thời gian học: 2-3 buổi/ tuần
 • Lịch học: Tối 246 / 357, Sáng/Chiều Thứ 7/CN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC


Nội dung khóa học bao gồm 3 học phần:

MS WORD 2016 (36 tiết – 1 tháng)

Microsoft Word cơ bản

 • Làm quen với phần mềm Word
 • Biên tập nội dung với phần mềm Word
 • Điều chỉnh diện mạo văn bản trong Word
 • Chèn ký tự đặc biệt và đối tượng đồ họa
 • Tổ chức dữ liệu trong bảng
 • Kiểm tra duyệt tài liệu
 • Điều chỉnh diện mạo và in các trang tài liệu
 • Quản lý và bảo mật các phiên bản tài liệu

Microsoft Word nâng cao

 • Quản trị nội dung liệt kê
 • Tùy biến bản và biểu đồ, định dạng với Style, Theme
 • Điều chỉnh hình ảnh
 • Tạo và tùy biến các đối tượng đồ họa
 • Thêm tham chiếu và chú thích
 • Làm việc với văn bản dài
 • Thêm nội dung với Quick Parts, Điều khiển luồng văn bản

Ôn tập giải đề thi quốc tế

——————————————–

MS EXCEL 2016 (36 tiết – 1 tháng)

Microsoft Excel cơ bản

 • Những đặc điểm mới của Microsoft Excel
 • Làm quen với trang tính
 • Chỉnh sửa dữ liệu trong trang tính
 • Định dạng dữ liệu
 • Thiết lập in
 • Tổ chức dữ liệu trong bảng
 • Quản lý trang tính
 • Điều chỉnh diện mạo và in các trang tài liệu
 • Quản lý và bảo mật các phiên bản tài liệu

Microsoft Excel nâng cao

 • Tính toán dữ liệu sử dụng các công thức nâng cao
 • Tổ chức dữ liệu dạng bảng trong trang
 • Biểu diễn dữ liệu sử dụng biểu
 • Phân tích dữ liệu bằng Pivot Table, Slicers và Pivot và Chart
 • Tùy chỉnh và tăng cường giao diện trong môi trường làm việc
 • Làm việc trong môi trường cộng tác

Ôn tập giải đề thi quốc tế

——————————————————-

MS PPT 2016 (36 tiết –1 tháng)

PowerPoint cơ bản

 • Giới thiệu căn bản về Powerpoint
 • Thêm và định dạng văn bản
 • Tùy chỉnh bảng trình chiếu
 • Làm việc với hình ảnh và các đối tượng đồ họa
 • Thêm các đối tượng và hiệu ứng
 • Thiết lập các chế độ in ấn
 • Hoàn thiện và sử dụng bảng trình chiếu…

PowerPoint nâng cao

 • Làm việc với Theme và Slide Master
 • Tùy chỉnh các thành phần văn bản
 • Chuẩn bị cho bài thuyết trình
 • Phân phối bảng trình chiếu

Ôn tập giải đề thi quốc tế

 • 8 Tháng Bảy, 2020
 • Chuyên mục: Tin MOS

Academy Of Business (ABIZ)