Thực hiện BIM trong thi công dự án vốn ngân sách

Thực hiện BIM trong thi công dự án vốn ngân sách

BIM trong thi công dự án vốn ngân sách sẽ giúp tối ưu hóa nguồn lực và giảm thiểu thất thoát. Cùng ABIZ khám phá cách áp dụng mô hình BIM trong các dự án có vốn ngân sách trong bài viết dưới đây.

Lợi ích của việc sử dụng BIM trong thi công dự án vốn ngân sách

Trong ngành xây dựng, việc quản lý nguồn lực và ngân sách là một thách thức, đặc biệt khi các dự án có ngân sách hạn chế. Vì vậy khi áp dụng BIM trong thi công dự án vốn ngân sách sẽ có những lợi ích sau:

Tối ưu hóa ngân sách

Tối ưu hóa nguồn lực khi áp dụng BIM

Tối ưu hóa nguồn lực khi áp dụng BIM

Áp dụng BIM trong thi công dự án vốn ngân sách đầu tiên giúp tối ưu hóa nguồn lực tài chính. Thay vì tiêu tốn tiền cho các thay đổi sau này do thiết kế không rõ ràng hoặc xung đột giữa các phần công trình, BIM cho phép xây dựng một mô hình số hóa chi tiết từ đầu. Điều này giúp dự đoán được các vấn đề có thể xảy ra trước khi dự án bắt đầu và đưa ra các quyết định chi phí hiệu quả.

Cải thiện tính chính xác và dự đoán

BIM không chỉ giúp xác định các rủi ro tiềm năng mà còn cải thiện tính chính xác trong thiết kế và thi công. Nhờ vào mô hình số hóa chi tiết, bạn có thể dễ dàng kiểm tra tính khả thi của dự án, từ việc xác định kích thước đúng đắn cho đến kiểm tra xem liệu dự án có tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn cần thiết hay không.

Giảm rủi ro và thất thoát

BIM giúp giảm rủi ro trong dự án xây dựng, từ việc tránh xung đột trong thiết kế đến việc theo dõi quy trình thi công. Nhờ vào mô hình số hóa, bạn có thể dễ dàng xác định các tình huống xung đột tiềm năng trước khi chúng trở thành vấn đề thực tế, giúp tránh được sự thất thoát nguồn lực và thời gian.

Cách triển khai BIM trong thi công dự án vốn ngân sách

Cần tuân thủ các tiêu chuẩn BIM để thực hiện dự án tốt nhất

Cần tuân thủ các tiêu chuẩn BIM để thực hiện dự án tốt nhất

Khi quyết định áp dụng mô hình BIM trong dự án xây dựng có ngân sách hạn chế, cần tuân thủ một số quy trình và quyết định quan trọng để đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm. Dưới đây, là những phần quan trọng của việc triển khai BIM trong dự án vốn ngân sách.

Quy trình triển khai BIM

 • Xác định mục tiêu và phạm vi: Cần xác định rõ mục tiêu sử dụng BIM trong dự án và phạm vi cụ thể của việc triển khai. Điều này giúp xây dựng kế hoạch chi tiết cho quy trình triển khai.
 • Lập kế hoạch triển khai: Hãy xây dựng một lịch trình triển khai BIM và xác định các bước cụ thể cần thực hiện, bao gồm việc thu thập dữ liệu, thiết kế mô hình, và theo dõi quy trình thi công.
 • Thu thập dữ liệu: Bắt đầu với việc thu thập dữ liệu về dự án, bao gồm thông tin địa lý, dữ liệu thiết kế sẵn có, và thông tin về các thành phần cần xây dựng.
 • Thiết kế mô hình: Sử dụng công cụ BIM để tạo mô hình chi tiết của dự án, bao gồm cả các phần công trình và các thông tin liên quan như vật liệu và kích thước.

Chọn công nghệ và công cụ BIM phù hợp

Sử dụng phần mềm BIM phù hợp với dự án

Sử dụng phần mềm BIM phù hợp với dự án

 • Đánh giá nhu cầu công cụ: Dự án cụ thể có thể yêu cầu sử dụng một số công cụ BIM khác nhau. Hãy đảm bảo bạn chọn các công cụ phù hợp với mục tiêu và phạm vi dự án.
 • Đào tạo nhân sự: Đảm bảo rằng nhân sự tham gia dự án đã được đào tạo cơ bản về sử dụng công cụ BIM mà bạn đã chọn. Điều này giúp tăng khả năng hiệu quả trong việc tạo và quản lý mô hình.

Đào tạo nhân viên và xây dựng năng lực BIM

 • Đào tạo liên tục: BIM là một lĩnh vực phát triển nhanh chóng, vì vậy đào tạo liên tục là quan trọng để cập nhật nhân viên về các công nghệ và quy trình mới.
 • Xây dựng năng lực BIM: Hãy xây dựng năng lực BIM trong tổ chức bằng cách xác định các chuyên gia BIM và tạo điều kiện cho họ phát triển và chia sẻ kiến thức.
 • Đánh giá và tối ưu hóa: Liên tục đánh giá và tối ưu hóa quy trình triển khai BIM của bạn để đảm bảo rằng nó phù hợp với nhu cầu cụ thể của dự án và tổ chức của bạn.

Thách thức và giải pháp khi áp dụng BIM

Thách thức khi áp dụng BIM trong thi công dự án vốn ngân sách

Chi phí là một thách thức khi triển khai BIM

Chi phí là một thách thức khi triển khai BIM

Một trong những thách thức lớn nhất khi triển khai BIM là chi phí ban đầu. Các công cụ BIM và quá trình đào tạo nhân viên có thể tạo ra một gánh nặng tài chính cho tổ chức và dự án xây dựng.

Hợp nhất dữ liệu từ các công cụ BIM và các phần của dự án có thể gặp khó khăn, đặc biệt khi sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác nhau. Sự thiếu hiệu quả trong việc chia sẻ và tích hợp dữ liệu có thể gây ra sự rối loạn và làm suy giảm lợi ích của BIM.

Giải pháp và tiêu chuẩn để vượt qua thách thức

Quản lý ngân sách cẩn thận

 • Xây dựng kế hoạch chi tiêu cẩn thận cho việc triển khai BIM, bao gồm cả chi phí đào tạo nhân viên và mua sắm công cụ BIM. Điều này giúp kiểm soát chi phí và đảm bảo hiệu quả tài chính.
 • Cần xác định các phần quan trọng nhất của dự án mà BIM có thể mang lại giá trị lớn nhất, sau đó tập trung nguồn lực và ngân sách vào những phần này.

Chuẩn hóa dữ liệu và quy trình làm việc

 • Sử dụng các tiêu chuẩn BIM: Tuân thủ các tiêu chuẩn BIM như ISO 19650 và các tiêu chuẩn quốc gia. Điều này giúp đảm bảo tính tương thích và hợp nhất dữ liệu trong dự án.
 • Áp dụng quy trình công nghiệp: Xác định và thực hiện các quy trình làm việc tối ưu với BIM để đảm bảo rằng dữ liệu được tạo ra và quản lý một cách hiệu quả và liên tục.
 • Đào tạo nhân viên: Đảm bảo rằng nhân sự tham gia thực hiện dự án bằng mô hình BIM đã được đào tạo cơ bản về việc sử dụng BIM và quy trình làm việc tương thích.

Thực hiện BIM trong thi công dự án vốn ngân sách sẽ giúp mang lại hiệu quả tốt cho dự án. Tuy nhiên, để có thể áp dụng mô hình BIM tốt cho các dự án vốn ngân sách thì các bên tham gia cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và đào tạo nhân sự hiệu quả. Như vậy mới có thể đảm bảo dự án thi công đạt hiệu quả tốt nhất.

Bài viết Thực hiện BIM trong thi công dự án vốn ngân sách đã xuất hiện đầu tiên vào ngày ABIZ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *