ThS. TRỊNH MINH GIANG

ThS. TRỊNH MINH GIANG

CEO của VMCG (startup eco-builder) – nhóm công ty đầu tư vào ươm tạo startup công nghệ, là nơi đào tạo những học viên thành công trên chương trình Shark Tank như Miin, Lamita, Soya Garden…

 

Tham gia xây dựng nhiều thương hiệu mang hàm lượng tri thức và công nghệ cao như IZZI Asia (digital platform), BAVE (car digital ecosystem), Labo.io (platform builder),…

 

Là nhà đầu tư, cố vấn khởi nghiệp (mentor), và đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong các cộng đồng doanh nhân và khởi nghiệp như FAVSN, VPSF, iAngel, VMI, VIoTA, HanoiBA. 

 

12 năm kinh nghiệm điều hành trực tiếp hệ thống giáo dục, tiên phong trong các ứng dụng giáo dục mới như khóa kỹ năng mềm, sơ đồ tư duy, ứng dụng đa trí thông minh, giáo dục công nghệ cho trẻ em Kiddi Code và học viện chiến lược Academy Strategy.

 

Gần đây nhất, Trịnh Minh Giang tham gia phát hành ấn bản tiếng Việt của hai cuốn sách đặc biệt quan trọng trong kinh doanh hiện đại là “Cuộc Cách mạng Nền tảng” (The Platform Revolution) và “Kinh tế Thành viên” (Membership Economy) cũng như chuyển tải thành các khoá học về nền tảng số (digital platform) và các chương trình thành viên (membership).

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *