ThS.NGUYỄN THẾ ANH

ThS.NGUYỄN THẾ ANH

Tốt nghiệp Thạc sĩ Toán ứng dụng tại ĐH Paris 6, Pháp và có nhiều kinh nghiệm trong ngành chính, ngân hàng, từng cộng tác và phát triển các ứng dụng Machine Learning trong các ngân hàng như Credit Agricole, Techcombank, VCB. Ngoài ra, Ths. Nguyễn Thế Anh còn đang giảng dạy chương trình Phân tích dữ liệu tại Học Viện Dữ Liệu-Data Academy thuộc tập đoàn VMCG.

Xem thêm thông tin của thầy tại đây:

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/the-anh-nguyen-ba887943/

Bài viết trước
Bài viết tiếp theo

Academy Of Business (ABIZ)