Tải về giáo trình sức bền vật liệu

Tải về giáo trình sức bền vật liệu

Mục đích của môn học Sức bền vật liệu nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về việc tính toán, thiết kế các chi tiết máy, kết cấu công trình.

Nhiệm vụ

⇒ Tính toán về độ bền, độ cứng và độ ổn định của các bộ phận công trình hoặc các chi tiết máy. Khi t hiết kế các bộ phận công trình hoặc các chi tiết máy, ta phải thoả mãn các điều kiện sau:

  • Chi tiết không bị phá hỏng hay đảm bảo điều kiện bền.
  • Độ biến dạng của chi tiết không vượt quá mức độ cho phép hay đảm bảo điều kiện cứng.
  • Chi tiết luôn giữ được hình dáng ban đầu hay đảm bảo điều kiện ổn định.

Mời các bạn tải về Giáo trình Sức bền vật liệu

Phần 1: TẠI ĐÂY

Phần 2: TẠI ĐÂY

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *