Số đồng phân este có công thức phân tử C3H6O2 là

k = frac{2.3 + 3 - 6}{2} = 1


Số đồng phân este có công thức phân tử C3H6O2 là được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh trả lời các bài tập câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 12. Nội dung tài liệu giúp bạn đọc xác định số đồng phân este của phân tử C3H6O2.

>> Mời các bạn tham khảo một số đồng phân liên


  • Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C5H10O2 là
  • Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là
  • Số đồng phân este có công thức phân tử C3H6O2 là
  • Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là

Số đồng phân este có công thức phân tử C3H6O2 là

A. 1

B. 2

C. 3


D. 4

Đáp án hướng dẫn giải

Ta có: C3H6O2 có

k = frac{2.3 + 3 - 6}{2} = 1


Este no, đơn chức, mạch hở

Các đồng phân este có công thức phân tử C3H6O2 là:

HCOOCH2CH3

CH3COOCH3


Có 2 đồng phân este

Chọn đáp án B

Một số bài tập liên quan

Câu 1. Etyl axetat có thể phản ứng với chất nào sau đây?

A. Dung dịch NaOH


B. Natri kim loại

C. Dung dịch AgNO3 trong nước amoniac

D. Dung dịch Na2CO3


Câu 2: Chọn sản phẩm chính cho phản ứng sau:

C2H5COOCH3 A + B. Vậy A, B lần lượt là:

A. C2H5OH, CH3COOH

B. C3H7OH, CH3OH

C. C3H7OH, HCOOH

D. C2H5OH, CH3CHO

Câu 3: Trong các phản ứng este hóa giữa ancol và axit hữu cơ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi ta

A. dùng chất háo nước để tách nước.


B. chưng cất ngay để tách este ra.

C. cho ancol dư hoặc axit dư.

D. tất cả đều đúng.

Câu 4: Dùng những hoá chất nào để nhận biết axit axetic (1), axit acrylic (2), anđehit axetic (3), metyl axetat (4)?

A. quỳ tím, nước brôm, dung dịch AgNO3/NH3

B. quỳ tím, dd KMnO4, dung dịch AgNO3/NH3

C. Quỳ tím, dd NaOH

D. Cả A, B

Câu 5: Đối với phản ứng este hoá, yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng?

(1) Nhiệt độ

(2) Bản chất các chất phản ứng

(3) Nồng độ các chất phản ứng

(4) Chất xúc tác

A. (1), (2), (3)

B. (2), (3), (4)

C. (1) (3) (4)

D. (1) (2) (3) (4)

Câu 6. Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2, được tạo bởi một axit Y và một ancol Z. Vậy Y không thể là:

A. C3H5COOH.

B. CH3COOH.

C. HCOOH.

D. C2H5COOH.

Câu 7. Khi làm bay hơi 8,14 gam một este đơn chức X thu được một thể tích đúng bằng 3,52 gam O2 đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Công thức phân tử của X là

A. C3H4O2

B. C3H6O2

C. C4H8O2

D. C4H6O2

……………………

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan:

  • Công thức tính nhanh số đồng phân
  • Các dạng bài tập trắc nghiệm Este – Lipit

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn học sinh trình bày nội dung Số đồng phân este có công thức phân tử C3H6O2 là. Các bạn học sinh có thể dễ dàng nắm bắt được cách làm bài tập cũng như vận dụng làm các dạng bài tập tương tự.

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,….Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *