Sách sử dụng la bàn phong thủy pdf

Sách sử dụng la bàn phong thủy pdf

Phong thủy la bàn có rất nhiều chủng loại, sách này chủ yếu lấy “Vi bàn” làm ví dụ để tiến hành nghiên cứu thảo luận tương đối tỉ mỉ, cố gắng cho ra được một mặt thật lúc ban đầu của la bàn. Xem như là thành quả nghiên cứu của một giai đoạn, hơn nữa với tài sơ học thiển, không tránh khỏi có nhiều sai sót, mong các vị chuyên gia phê bình và đóng góp ý kiến cho.

sach-su-dung-la-ban-phong-thuy

La bàn phong thủy cũng giống như la bàn bình thường khác dùng để xác định phương hướng, ở chung quanh bốn phía kim nam châm có mâm phương vị, có thể dùng kim nam châm đoán định phương vị. Trên mâm phương vị sắp xếp một số từ chữ có ý nghĩa theo một qui luật và nguyên lý nhất định, làm cho mãm phương vị có ý nghĩa và tác dụng bói toán. La bàn phong thủy chính là công cụ bói toán dùng trong phong thủy xây dựng.

Nội dung sách sử dụng la bàn phong thủy

Chương 1. Giới thiệu sơ lược về la bàn phong thủy

Chương 2. Phương pháp thao tác cơ bản của việc sử dụng la bàn

Chương 3. Xác định tọa hướng kiến trúc

Chương 4. Phương pháp sử dụng cơ bản của la bàn tam hợp

Chương 5. Ví dụ các vòng tên gọi la bàn

Chương 6. Từng bước giảng giải các vòng của la bàn tam hợp

Tải về sách sử dụng la bàn phong thủy pdf TẠI ĐÂY

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *