Quy trình đấu thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

quy-trinh-dau-thau-rong-rai-mot-giai-doan-hai-tui-ho-so

Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây (Điều 29 Luật đấu thầu 2013):

 • Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;
 • Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Nhà thầu, nhà đầu tư nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.

Quy trình đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quy trình đấu thầu rộng rãi một giai đoạn hai túi hồ sơ quy định chi tiết tại Điều 21 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu như sau:

quy-trinh-dau-thau-rong-rai-mot-giai-doan-hai-tui-ho-so
Quy trình đấu thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quy trình chi tiết

1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

 • Lựa chọn danh sách ngắn (nếu cần thiết);
 • Lập hồ sơ mời thầu;
 • Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

 • Mời thầu;
 • Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;
 • Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;
 • Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

3. Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm:

 • Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;
 • Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;
 • Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

4. Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm:

 • Mở hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu trong danh sách được duyệt;
 • Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính;
 • Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính;
 • Xếp hạng nhà thầu.

5. Thương thảo hợp đồng.

6. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

7. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *