Quy trình đấu thầu rộng rãi 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

quy-trinh-dau-thau-rong-rai-1-giai-doan-1-tui-ho-so

Trước khi tìm hiểu về quy trình đấu thầu rộng rãi 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ chúng ta cần phải tìm hiểu xem đấu thầu rộng rãi là gì ? và khi nào thì áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ.

Đấu thầu rộng rãi

Đấu thầu rộng rãi hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự.

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây (Điều 28 Luật đấu thầu 2013):

 • Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ;
 • Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp;
 • Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;
 • Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa;
 • Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Nhà thầu, nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Việc mở thầu được tiến hành một lần đối với toàn bộ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Quy trình đấu thầu rộng rãi 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quy trình đấu thầu rộng rãi 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ quy định chi tiết tại Điều 11 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu như sau:

quy-trinh-dau-thau-rong-rai-1-giai-doan-1-tui-ho-so

Quy trình chi tiết

1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

 • Lập hồ sơ mời thầu;
 • Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

 • Mời thầu;
 • Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;
 • Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;
 • Mở thầu.

3. Đánh giá hồ sơ dự thầu, bao gồm:

 • Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu;
 • Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu;
 • Xếp hạng nhà thầu.

4. Thương thảo hợp đồng.

5. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

6. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *