Những quy định về kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Những quy định về kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng là quy trình đánh giá, kiểm tra, rà soát chất lượng của công trình hoặc nguyên nhân xảy ra hư hỏng, thời hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật của công trình xây dựng. Các hoạt động kiểm định chất lượng công trình bao gồm quan trắc, thí nghiệm, tính toán, phân tích.

quy-dinh-ve-kiem-dinh-chat-luong-cong-trinh-xay-dung-2022

Chi phí kiểm định chất lượng công trình xây dựng bao gồm nhiều hạng mục mà nhà thầu và chủ đầu tư cần nắm rõ và thống nhất trước khi tiến hành công tác kiểm định chất lượng của công trình. Chi phí cho quá trình này có thể khác nhau tùy thuộc vào quy mô, tình trạng của công trình, để tính toán được chi phí kiểm định chất lượng công trình cần phải dựa theo những khoản chi phí sau đây:

– Khảo sát hiện trạng công trình

– Lập và thẩm tra đề cương, dự toán kiểm định chất lượng công trình

– Thu thập và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ liên quan đến quá trình kiểm định

– Thí nghiệm, tính toán, phân tích, quan trắc và đánh giá

– Các khoản chi phí vận chuyển, đi lại cho công tác kiểm định

– Lập báo cáo kết quả kiểm định công trình

– Các chi phí khác phát sinh trong thời gian tiến hành kiểm định

Những quy định về kiểm định chất lượng công trình cần phải biết

– Công trình phải được kiểm định trong các trường hợp: có tranh chấp về chất lượng công trình, kiểm định định kỳ trong thời gian sử dụng, khi cải tạo và nâng cấp công trình, khi xảy ra nghi ngờ về chất lượng công trình của các bên.

– Đơn vị thực hiện công tác kiểm định phải có đủ năng lực và điều kiện để thực hiện kiểm định.

– Đơn vị thực hiện kiểm định phải có ít nhất 03 cá nhân đạt trình độ tốt nghiệp đại học trở lên và thuộc các chuyên ngành liên quan đến công tác kiểm định xây dựng

– Người chủ trì quá trình thực hiện kiểm định chất lượng công trình phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực xây dựng.

– Phòng thí nghiệm phải đủ khả năng phục vụ công tác kiểm định chất lượng công trình

– Đề cương kiểm định phải được chấp thuận và quy trình kiểm định phải thực hiện theo đề cương đã lập.

– Đơn vị kiểm định phải lập báo cáo, đánh giá và kết luận theo những nội dung yêu cầu trong hợp đồng kiểm định và gửi cho tổ chức, cá nhân yêu cầu kiểm định.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *