Mẫu tờ trình và các văn bản thẩm định thiết kế xây dựng

mau-to-trinh-va-cac-van-ban-tham-dinh-thiet-ke-xay-dung-moi-2022-1

MẪU TỜ TRÌNH VÀ CÁC VĂN BẢN TRONG QUY TRÌNH THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRIỂN KHAI SAU THIẾT KẾ CƠ SỞ

(Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ)

mau-to-trinh-va-cac-van-ban-tham-dinh-thiet-ke-xay-dung-moi-2022-1

 

Mẫu số 01Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựngDownload
Mẫu số 02Thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựngDownload
Mẫu số 03Quyết định phê duyệt dự ánDownload
Mẫu số 04Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sởDownload
Mẫu số 05Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựngDownload
Mẫu số 06Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sởDownload
Mẫu số 07Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sởDownload
Mẫu số 08Mẫu dấu thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết kế xây dựngDownload

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *