Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng gồm những gì?

Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng gồm những gì?

Sau mỗi công trình kết thúc, việc quyết toán công trình sẽ diễn ra để thanh toán toàn bộ hợp đồng công trình, tránh tình trạng tranh cãi pháp lý về sau. Không phải đơn giản nói mồm với nhau và trao tiền cho nhau, chính vì thế, cần phải có hồ sơ hợp đồng rõ ràng. Và một trong những vấn đề đó chính là việc làm hồ sơ thanh quyết toán công trình xây dựng.

Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng gồm những gì?

Theo điều 22, Nghị định 37/2015/NĐ-CP. Hồ sơ quyết toán hợp đồng do bên nhận thầu lập phù hợp với từng loại hợp đồng và giá hợp đồng. Nội dung của hồ sơ quyết toán công trình xây dựng phải phù hợp với các thỏa thuận trong hợp đồng, bao gồm các tài liệu sau :

 1. Hồ sơ bản vẽ hoàn công.
 2. Nhật ký thi công xây dựng công trình.
 3. Các biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc, từng loại công tác có chữ ký xác nhận của cấp trên.
 4. Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng. Trong đó nêu rõ giá trị công việc hoàn thành theo hợp đồng; giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có); giá trị đã thanh toán hoặc tạm thanh toán và giá trị còn lại mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu.
 5. Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng.

Đối với các chủ đầu tư, các đơn vị thi công công trình xây dựng, để chuẩn bị bộ hồ sơ quyết toán công trình xây dựng sẽ cần những yếu tố dưới đây. Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết về hồ sơ thanh quyết toán công trình xây dựng đối với từng đơn vị riêng nhé.

Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng đối với chủ đầu tư

Quyết toán công trình trình xây dựng đối với chủ đầu tư sẽ có một số mục đáng chú ý như sau:

 • Bản vẽ, dự toán công trình.
 • Hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý, hóa đơn phần thiết kế.
 • Hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý, hóa đơn phần thẩm tra hồ sơ thiết kế đối với những công trình cần phải thẩm tra lại hồ sơ thiết kế.
 • Biên bản nghiệm thu từng phần, từng hạng mục, nhật ký công trình giữa các bên : chủ đầu tư, đơn vị thi công và đơn vị giám sát.
 • Biên bản ghi nhận khối lượng phát sinh, giảm sinh nếu có.
 • Bản vẽ hoàn công, quyết toán công trình.
 • Hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý, hóa đơn phần thi công.

Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng đối với đơn vị thi công

Đối với việc quyết toán công trình dành cho đơn vị thi công sẽ bao gồm các hạng mục như:

 • Bản vẽ công trình.
 • Biên bản nghiệm thu từng phần, từng hạng mục, nhật ký công trình giữa các bên : chủ đầu tư, đơn vị thi công và đơn vị giám sát.
 • Biên bản ghi nhận khối lượng phát sinh, giảm sinh nếu có.
 • Bản vẽ hoàn công, quyết toán công trình (dựa trên khối lượng thi công, định mức xây dựng).
 • Chứng từ hóa đơn vật tư, chi phí nhân công, bảng phân bổ chi phí.
 • Bảng tính giá thành công trình : vật tư, chi phí, nhân công.
 • Hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý, hóa đơn đầu ra.

Cách làm hồ sơ quyết toán công trình xây dựng

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách làm hồ sơ thanh quyết toán công trình xem nó bao gồm những bước nào nhé. Cách làm hồ sơ thanh toán này đã được rất rất nhiều chủ đầu tư tại các công trình áp dụng. Hi vọng quý bạn nếu như tham khảo xong cách hướng dẫn làm hồ sơ thanh quyết toán công trình của chúng tôi, bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều trong việc này.

Bước 1 : Tính toán khối lượng thực tế xây dựng (theo bản vẽ hoàn công) của các loại công tác, lấy đó làm căn cứ và dựa vào đơn giá thị trường chi phí vật tư, nhân công, máy móc để tính ra chi phí trực tiếp.

Bước 2 : Dựa theo các thông báo, hướng dẫn về lập dự toán và quy định về các hệ số điều chỉnh (nếu có) cùng với các chi phí tại thời điểm làm quyết toán (nếu có) thay đổi giữa giá cả vật liệu, thay đổi các hệ số hay các tỷ lệ quy định. Chủ đầu tư và đơn vị thi công cần thống nhất về thời điểm áp dụng đơn giá, hệ số và tỷ lệ quy định, cần tổng hợp dựa trên các vấn đề sau :

 • Xác định tổng số vốn thực tế đã đầu tư cho công trình bao gồm chi phí cho việc chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư.
 • Xác định các khoản thiệt hại không tính vào giá thành công trình (như thiên tai, dịch bệnh,…)
 • Xác định tổng vốn đầu tư thực tế vào công trình.
 • Xác định giá trị tài sản cố định và phân loại tài sản cố định.
 • Xác định đầy đủ giá trị tài sản cố định, tài sản lưu động của công trình đã chuyển giao cho đơn vị khác sử dụng để hạch toán tăng giảm vốn đầu tư.

Tổng kết lại, tùy theo quy mô, tính chất của từng công trình mà hồ sơ, quy trình quyết toán được chuẩn bị và thực hiện làm sao để phù hợp nhất với quy định hiện hành.

Như vậy là bạn đã biết được hồ sơ quyết toán công trình gồm những gì, cách làm hồ sơ thanh quyết toán công trình ra sao rồi chứ. Nếu còn thắc mắc nào, hãy liên hệ với Blog xây dựng hoặc để lại bình luận phía cuối bài viết để được giải đáp nhé.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *