GV. NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

GV. NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

Nguyễn Thị Thủy Tiên có hơn 13 năm làm quản lý công nghệ thông tin với vai trò trưởng dự án cho các công ty lớn chuyên về công nghệ cũng như là trưởng nhóm xây dựng các trang web thương mại điện tử, website mới, ứng dụng online, trang web hẹn hò, công cụ web online, trang web đấu giá, trang web công ty, WAP games…

Bà hiện đang làm việc tại công ty Mulodo Việt Nam với vai trò là trưởng quản lý dự án trong 3 năm và bây giờ đang công tác tại mảng QA/đào tạo.  Bà là chuyên gia trong việc sử dụng các phần mềm như Salesforce, PHP và các công cụ khác như PHP Storm, Eclipse, NuSphere PhpED, TestCafe, FileZilla +WinSCP +Putty, Terminal:SVN, GIT, Zend Studio, Flex Builder, Github, Bitbucket, Gitlab, Slack, Jira, Redmine, Quip…và các mã nguồn như Laravel 5.1, Restful APIs, Caching, Drupal, Prestashop, Codeigniter, WordPress, Jooomla, Smarty…

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *