Giáo trình thi công các công trình thủy lợi

giao-trinh-thi-cong-cac-cong-trinh-thuy-loi.png

Giới thiệu

Để phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển của ngành Thủy lợi và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Bộ môn Thi công trường Đại học Thủy lợi biên soạn cuốn sách ” Thi công các công trình thủy lợi” trên nguyên tắc cơ bản, hiện đại và dân tộc.

giao-trinh-thi-cong-cac-cong-trinh-thuy-loi

Cuốn sách Thi công các công trình thủy lợi gồm 2 tập nội dung nêu lên các phương pháp kỹ thuật thi công và biện pháp tổ chức thi công công trình thủy lợi. Sách dùng để dạy cho sinh viên ngành xây dựng các công trình trên sông và nhà máy thủy điện (ngành thi công). Sách này còn dùng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật trong ngành và các ngành xây dựng cơ bản khác.

Thi công các công trình thủy lợi Tập I

Gồm những nội dung chính sau:
PHẦN THỨ NHẤT: DẪN DÒNG THI CÔNG VÀ CÔNG TÁC HỐ MÓNG
Chương 1: Dẫn dòng thi công
Chương 2: Đê quai
Chương 3: Ngăn dòng
Chương 4: Tiêu nước hố móng
Chương 5: Xử lý nền
PHẦN THỨ HAI: CÔNG TÁC ĐẤT
Chương 6: Đào đất
Chương 7: Vận chuyển đất
Chương 8: Thi công đập đất đầm nén
Chương 9: Đắp đất bằng phương pháp đổ đất trong nước
Chương 10: Thi công đất bằng máy thủy lực
PHẦN THỨ BA: NỔ MÌN VÀ CÔNG TÁC ĐÁ
Chương 11: Lý luận cơ bản về nổ và các phương pháp nổ mìn cơ bản
Chương 12: Ứng dụng nổ mìn trong xây dựng thủy lợi
Chương 13: Thi công đường hầm
Chương 14: Thi công đập đá đổ và công tác xây lát

Mời các bạn tải về

Phần 1 tập I
Phần 2 tập I

Thi công các công trình thủy lợi Tập II

Gồm những nội dung chính sau:
PHẦN THỨ TƯ: CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP
Chương 15: Gia công cốt liệu
Chương 16: Công tác ván khuôn
Chương 17: Công tác cốt thép
Chương 18: Sản xuất bê tông
Chương 19: Vận chuyển vữa bê tông
Chương 20: Đổ, san, đầm và dưỡng hộ bê tông
Chương 21: Thi công đập bê tông và nhà máy thủy điện
Chương 22: Một số phương pháp thi công đặc biệt trong công tác bê tông
PHẦN THỨ NĂM: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI CÔNG
Chương 23: Khái niệm về kế hoạch và tổ chức thi công
Chương 24: Định mức kỹ thuật
Chương 25: Kế hoạch tiến độ thi công
Chương 26: Bố trí mặt bằng công trường
Chương 27: Tổ chức công tác vận chuyển trong nội bộ công trường
Chương 28: Dự toán xây dựng cơ bản
Chương 29: Kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy trên công trường

Mời các bạn tải về

Tập 1 phần II
Tập 2 phần II

<!–[ Download link (change href="https://khoixd.com/giao-trinh/…" atribute to add ligiao-trinh-thi-cong-cac-cong-trinh-thuy-loi.pngnk download) ]–>

Trên đây là trọn bộ Ebook về Thi công các công trình thủy lợi. Hy vọng với bài viết này chia sẻ đến bạn đọc tài liệu tham khảo cần thiết để phục vụ cho công việc được tốt hơn.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *