File excel chọn sơ bộ tiết diện cột, dầm và sàn nhà dân dụng

file-excel-chon-so-bo-tiet-dien-cot-dam-san

file-excel-chon-so-bo-tiet-dien-cot-dam-san

Chia sẻ File excel dùng để tham khảo chọn sơ bộ tiết diện cột, dầm và sàn nhà dân dụng. File excel gồm các các nội dung sau:

  • Chọn kích thước tiết diện sơ bộ cho Sàn
  • Chọn kích thước tiết diện sơ bộ cho Dầm
  • Chọn kích thước tiết diện sơ bộ cho Cột
  • Chọn kích thước tiết diện sơ bộ cho Vách ngăn

Chọn kích thước tiết diện sơ bộ cho sàn theo công thức sau:

Chọn kích thước tiết diện sơ bộ cho sàn

Chiều dày bản sàn để thuận tiện cho thi công sẽ được lấy theo bội số của 10mm. Các hệ số khác sẽ được tùy chỉnh theo công trình mà bạn đang thiết kế.

Chọn kích thước tiết diện sơ bộ cho dầm theo công thức sau:

Với kích thước dầm ta có công thức:

Chọn kích thước tiết diện sơ bộ cho cột theo công thức sau:

Chọn kích thước tiết diện sơ bộ cho vách ngăn theo công thức sau:

Tải về File excel chọn sơ bộ tiết diện cột, dầm và sàn

[button-green url=” target=”_self” position=”left”]TẠI ĐÂY[/button-green]

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *