Danh mục hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ kiến trúc nhà ở

danh-muc-ho-so-thiet-ke-ban-ve-thi-cong-nha-o

Danh mục hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nhà bao gồm 4 phần chính: kiến trúc, kết cấu, điện và nước. Mời các bạn cùng Blog xây dựng tìm hiểu chi tiết từng phần nhé:

danh-muc-ho-so-thiet-ke-ban-ve-thi-cong-nha-o

 

Danh mục hồ sơ kiến trúc nhà ở

Phần hồ sơ này bao gồm tất cả những thông tin về công trình như: Mặt bằng nội thất, mặt đứng, mặt cắt…. Nói chung phần kiến trúc sẽ thể hiện tất cả những thông tin cho các bạn liên quan tới cấu tạo của căn nhà, kích thước các chiều, chiều cao, vật liệu xây dựng chỉ định cho căn nhà.

danh-muc-ho-so-kien-truc-nha-o-1

STTKÍ HIỆUDANH MỤC BẢN VẼ
1KT-01MẶT BẰNG TỔNG THỂ
2KT-02MẶT BẰNG NỘI THẤT TẦNG 01
3KT-03MẶT BẰNG NỘI THẤT TẦNG 02
4KT-04MẶT BẰNG HỆ KHUNG CẤU TẠO LỢP NGÓI
5KT-05MẶT BẰNG MÁI
6KT-06MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ TƯỜNG XÂY TẦNG 01
7KT-07MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ TƯỜNG XÂY TẦNG 02
8KT-08MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 01
9KT-09MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 02
10KT-10MẶT ĐỨNG TRỤC 1-3
11KT-11MẶT ĐỨNG TRỤC 3-1
12KT-12MẶT ĐỨNG TRỤC A-D
13KT-13MẶT ĐỨNG TRỤC D-A
14KT-14MẶT CẮT A-A
15KT-15MẶT CẮT B-B
16KT-16MẶT CẮT C-C
17KT-17MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA TẦNG 01
18KT-18MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA TẦNG 02
19KT-19CHI TIẾT CỬA ĐI
20KT-20CHI TIẾT CỬA ĐI
21KT-21CHI TIẾT CỬA ĐI
22KT-22CHI TIẾT CỬA ĐI
23KT-23CHI TIẾT CỬA SỔ
24KT-24CHI TIẾT CỬA SỔ
25KT-25CHI TIẾT VÁCH KÍNH VK
26KT-26CHI TIẾT WC MASTER
27KT-27CHI TIẾT WC MASTER
28KT-28CHI TIẾT WC MASTER
29KT-29MẶT CẮT THANG
30KT-30CHI TIẾT SẢNH CHÍNH
31KT-31CHI TIẾT MẶT ĐỨNG BAN CÔNG
32KT-32CHI TIẾT PHÀO BO CỬA SỔ ĐIỂN HÌNH

Danh mục hồ sơ kết cấu nhà ở

Sau kiến trúc sẽ là phần kết cấu, phần này được thể hiện chi tiết thêm về cấu tạo của căn nhà. Trong hồ sơ kết cấu chủ yếu thể hiện tất cả liên quan tới phần bê tông, sắt thép như bê tông móng, cột, nền, lanh tô và sàn nhà.

danh-muc-ho-so-ket-cau

STTKÍ HIỆUDANH MỤC BẢN VẼ
1DMBVDANH MỤC BẢN VẼ
2KC-00GHI CHÚ CHUNG
3KC-00GHI CHÚ CHUNG
4KC-00GHI CHÚ CHUNG
5KC-00GHI CHÚ CHUNG
6KC-00GHI CHÚ CHUNG
7KC-01-01MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỔ CỘT
8KC-01-02MẶT BẰNG KẾT CẤU MÓNG
9KC-01-03MẶT BẰNG BỐ TRÍ DẦM MÓNG
10KC-01-04CHI TIẾT MÓNG
11KC-01-05CHI TIẾT MÓNG
12KC-01-06CHI TIẾT MÓNG
13KC-01-07THỐNG KÊ THÉP MÓNG
14KC-01-08CHI TIẾT BỂ PHỐT
15KC-01-09CHI TIẾT BỂ NƯỚC
16KC-01-10THỐNG KÊ THÉP BỂ NGẦM
17KC-02-01MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT TẦNG 1
18KC-02-02MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT TẦNG 2
19KC-02-03CHI TIẾT CỘT
20KC-02-04CHI TIẾT CỘT
21KC-03-01MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG LỬNG
22KC-03-02MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG 2
23KC-03-03MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG 3
24KC-04-01CHI TIẾT DẦM
25KC-04-02CHI TIẾT DẦM
26KC-04-03CHI TIẾT DẦM
27KC-04-04THỐNG KÊ THÉP DẦM
28KC-04-05THỐNG KÊ THÉP DẦM
29KC-05-01MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG LỬNG
30KC-05-02MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 2
31KC-05-03MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG MÁI
32KC-05-04MẶT CẮT THÉP SÀN
33KC-05-05THỐNG KÊ THÉP SÀN
34KC-06-01CHI TIẾT THANG
35KC-07-01CHI TIẾT LANH TÔ

Danh mục hồ sơ thiết kế điện

Hồ sơ điện là một phần thể hiện chi tiết các vấn đề liên quan tới đèn, điện, bóng điện, dây điện cách đi dây các loại như thế nào.

STTKÍ HIỆUDANH MỤC BẢN VẼ
1DMBVDANH MỤC BẢN VẼ
2Đ-00KÍ HIỆU THIẾT BỊ ĐIỆN
3Đ-01MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN Ổ CẮM TẦNG 1
4Đ-02MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN Ổ CẮM TẦNG 2
5Đ-03MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN CHIẾU SÁNG TẦNG 1
6Đ-04MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN CHIẾU SÁNG TẦNG 2
7Đ-05MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN ĐIỀU HÒA TẦNG 1
8Đ-06MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN ĐIỀU HÒA TẦNG 2
9Đ-07SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN TÒA NHÀ
10Đ-08SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ THÔNG TIN
11Đ-09CHI TIẾT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
12Đ-10CHI TIẾT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
13Đ-11CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA
14Đ-12THỐNG KÊ VẬT TƯ THIẾT BỊ
15Đ-13MẶT BẰNG HỆ THỐNG CỌC TIẾP ĐỊA TẦNG 1
16Đ-14MẶT BẰNG CHỐNG SÉT TẦNG MÁI
17Đ-15CHI TIẾT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

Phần danh mục hồ sơ thiết kế bản vẽ nước

Phần hồ sơ nước chính là phần thể hiện tất cả những thứ liên quan tới nước như cấp nước, thoát nước, thoát xí bệt, vị trí cấp thoát nước….Tất nhiên trong mỗi phần đều có đầy đủ thông tin thống kê chi tiết cho các bạn mua vật tư. Thế nên khi có hồ sơ thi công các bạn sẽ rất nhàn để thi công nhé.

STTKÍ HIỆUDANH MỤC BẢN VẼ
1DMBVDANH MỤC BẢN VẼ
2N-00KÍ HIỆU CẤP THOÁT NƯỚC
3N-01MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 1
4N-02MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 2
5N-03MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG MÁI
6N-04MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG 1
7N-05MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG 2
8N-06MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG MÁI
9N-07SƠ ĐỒ ĐỨNG CẤP NƯỚC
10N-08SƠ ĐỒ ĐỨNG THOÁT NƯỚC
11N-09CHI TIẾT CẤP THOÁT NƯỚC WC
12N-10CHI TIẾT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
13N-11CHI TIẾT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
14N-12CHI TIẾT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
15N-13THỐNG KÊ VẬT TƯ THẾT BỊ

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *