Kinh doanh chuyển đổi số

 • 12 học phần chiến lược kinh doanh trong ký nguyên số

  12 HỌC PHẦN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG KỶ NGUYÊN SỐ Cách mạng Nền tảng (platfrom revolution) và Kinh tế Thành viên (membership economy) đang tạo ra hiệu ứng tăng tốc chuyển đổi số hóa mạnh mẽ trong cộng đồng kinh doanh và công nghệ thế giới. Trong vòng ít nhất 10 năm tới, các […]

 • Chiến lược dữ liệu & AI

  CHIẾN LƯỢC DỮ LIỆU – DATA & AI STRATEGY Trong thế giới phẳng, nhân loại lần đầu tiếp xúc với kỉ nguyên của thông tin với sự ra đời của dữ liệu lớn (big data), máy học (machine learning) hay trí tuệ nhân tạo. Dữ liệu là giá trị quý giá, quyết định sự thành […]

 • Chiến lược nền tảng số

  CHIẾN LƯỢC NỀN TẢNG SỐ – DIGITAL PLATFORM STRATEGY Đi cùng với sự đột phá của công nghệ thông tin là sự đột phá của các mô hình kinh doanh mới sử dụng nền tảng số (digital platform). Những câu chuyện như Facebook, Google, Amazon, Uber, AirBnB… đang xuất hiện ngày một nhiều. Thế giới […]

 • Công cụ quản lý chiến lược

  CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC – STRATEGIC TOOLS Tận dụng lợi thế kết hợp công nghệ và tài năng cho phép doanh nghiệp phát huy tối đa sức mạnh của mình. Khác biệt về thế hệ, khác biệt về tư duy và mô hình kinh doanh, thế nhưng điểm chung của nhiều lãnh đạo […]

Academy Of Business (ABIZ)