Khoa học dữ liệu

 • Deep Learning với Python

  DEEP LEARNING WITH PYTHON (LEVEL 3) Các ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đang tăng theo cấp mũ và có mặt mọi nơi trong đời sống chúng ta. Từ xe tự lái đến nhận dạng khuôn mặt, từ máy đánh cờ đến bác sỹ khám bệnh ảo, … Các tiến bộ của Trí tuệ nhân […]

 • Machine Learning với Python

  MACHINE LEARNING WITH PYTHON (LEVEL 2) Những năm gần đây, Machine Learning (Học Máy hoặc Máy Học) nổi lên như một bằng chứng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (1 – động cơ hơi nước, 2 – năng lượng điện, 3 – công nghệ thông tin). Machine Learning là một nhánh rất […]

 • Phân tích và Mô hình hóa Dữ liệu với R

  PHÂN TÍCH VÀ MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU VỚI R – DATA ANALYTICS AND MODELLING WITH R (LEVEL 1) Trong thời đại 4.0, dữ liệu chính là tài sản quý giá nhất trong mọi lĩnh vực từ kinh doanh, giáo dục đến y tế. Nhanh chóng nắm bắt kiến thức và công cụ xử lý […]

 • Chiến lược về Dữ liệu trong Kinh doanh

  CHIẾN LƯỢC DỮ LIỆU TRONG KINH DOANH – DATA STRATEGY Tầm quan trọng của Chiến lược dữ liệu ngày càng được khẳng định qua thành công của các doanh nghiệp hoạt động trên nền tảng dữ liệu như Alphabet, Facebook, Narrative Science, Amazon, Apple… Việc có một chiến lược dữ liệu mạnh và lộ trình […]

 • Khai phá Dữ liệu Doanh nghiệp với PowerBI

  KHAI PHÁ DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP VỚI POWER BI Power BI chính là giải pháp cung cấp thông tin khi bạn cần, theo hình thức mà bạn muốn. Bằng cách tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau trong doanh nghiệp vào kho dữ liệu và cung cấp khả năng tự thực hiện việc […]

 • Tổng quan về Dữ liệu cho nhà Quản lý

  TỔNG QUAN DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP – BUSINESS DATA FUNDAMENTALS Khóa học cung cấp những kiến thức tổng quan về dữ liệu và ứng dụng của phân tích dữ liệu trong doanh nghiệp, bao gồm các công cụ, mô hình và chiến lược liên quan, đặc biệt, các ví dụ được lấy từ các bộ […]

Academy Of Business (ABIZ)