Công nghệ 4.0

  • Trở thành Quản lý dự án từ Kỹ sư Công nghệ

    TRỞ THÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN TỪ KỸ SƯ CÔNG NGHỆ Quản lý dự án phần mềm là một phần quan trọng của công nghệ phần mềm. Nếu quản lý tốt thì chưa chắc dự án đã thành công, nhưng nếu quản lý tồi thì chắc chắn dự án sẽ thất bại. Dự án thất […]

  • Nền tảng cơ bản về Blockchain

    NỀN TẢNG CƠ BẢN VỀ BLOCKCHAIN-BLOCKCHAIN FUNDAMENTALS Có thể thấy rằng sự ra đời của Blockchain đánh dấu sự thay đổi và chuyển biến của thế giới. Đây được xem là một trong những công nghệ của xã hội tương lai, nhất là khi Internet và công nghệ 4.0 ngày càng phát triển. Dựa trên […]

Academy Of Business (ABIZ)