Chiến lược về Dữ liệu trong Kinh doanh

CHIẾN LƯỢC DỮ LIỆU TRONG KINH DOANH – DATA STRATEGY

Tầm quan trọng của Chiến lược dữ liệu ngày càng được khẳng định qua thành công của các doanh nghiệp hoạt động trên nền tảng dữ liệu như Alphabet, Facebook, Narrative Science, Amazon, Apple… Việc có một chiến lược dữ liệu mạnh và lộ trình khoa học đã trở thành một phần tất yếu trong mỗi tổ chức. Nó xứng đáng nhận được sự quan tâm ngang với chiến lược marketing, khách hàng, sản phẩm hay thu hút nhân tài của doanh nghiệp.

Có thể bạn chưa biết nên bắt đầu chiến lược dữ liệu trong kinh doanh như thế nào, hãy đến với “Chiến lược dữ liệu trong kinh doanh”. Khóa học sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi như: Loại dữ liệu nào cần thu thập, cách phân tích dữ liệu theo mục tiêu mà bạn muốn đạt được,… Nếu có chiến lược dữ liệu tốt, toàn bộ quá trình sẽ trở nên trơn tru hơn, giúp cho bạn và đội ngũ tiến nhanh hơn về phía trước.

Khóa học không chỉ phù hợp cho người bước đầu làm quen với dữ liệu, mà còn cung cấp kiến thức về những thay đổi đang diễn ra trên thị trường cho người đang chịu trách nhiệm về mảng dữ liệu của doanh nghiệp.


THÔNG TIN KHÓA HỌC


Lợi ích đạt được

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ nắm vững các kiến thức về:

 • Dữ liệu & Hạ tầng dữ liệu: Dữ liệu là gì? Dữ liệu lớn là gì? Công nghệ và hạ tầng dữ liệu. Nguồn dữ liệu. Thu thập dữ liệu. Dữ liệu và nội hàm (insight). Dữ liệu với học máy (ML) và trí tuệ nhân tạo (AI)
 • Doanh nghiệp dữ liệu: Khái niệm doanh nghiệp dữ liệu. Nhu cầu về chiến lược dữ liệu. Dữ liệu với việc ra quyết định, tối ưu hoạt động, tạo ra doanh số
 • Năng lực & nhân sự dữ liệu: Năng lực dữ liệu của tổ chức. Nhu cầu về nhân sự dữ liệu. Các chương trình đào tạo dữ liệu. Thực thi và rà soát chiến lược dữ liệu

————————————————————

Đối tượng: Từ quản lý cấp trung trở lên.

————————————————————

Giảng viên: Trịnh Minh Giang – Chủ tịch VMCG, sáng lập Học viện Chiến lược, đồng sáng lập Học viện Dữ liệu, tư vấn trưởng, giảng viên về các mô hình phân tích chiến lược, về chiến lược chuyển đổi số, nền tảng số và phát triển chương trình thành viên.

————————————————————

Thời gian: Khóa học 2 buổi (3h/buổi)


CHƯƠNG TRÌNH HỌC


Buổi 1

 • Dữ liệu là gì? Dữ liệu lớn là gì?
 • Khái niệm doanh nghiệp dữ liệu
 • Nhu cầu về chiến lược dữ liệu
 • Dữ liệu với việc ra quyết định
 • Dữ liệu với việc tối ưu hoạt động
 • Dữ liệu tạo ra doanh số
 • Nguồn dữ liệu
 • Thu thập dữ liệu

Buổi 2

 • Dữ liệu và nội hàm (insight)
 • Công nghệ và hạ tầng dữ liệu
 • Năng lực dữ liệu của tổ chức
 • Nhu cầu về nhân sự dữ liệu
 • Các chương trình đào tạo dữ liệu
 • Quản trị và pháp lý về dữ liệu
 • Thực thi và rà soát chiến lược dữ liệu
 • Dữ liệu với học máy (ML) và trí tuệ nhân tạo (AI)

THÔNG TIN LIÊN HỆ


Học viện Doanh nghiệp ABIZ- ĐH Đà Nẵng

Trung tâm phát triển phần mềm ĐH Đà Nẵng (SDC)

Đăng ký học

Khóa học
Số lượng

Academy Of Business (ABIZ)