Cách kiểm tra và tránh trượt nghĩa vụ quân sự một cách hiệu quả

“Mẹo khám trượt nghĩa vụ quân sự: Hãy tìm hiểu các cách thông minh để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra quan trọng này và tránh việc phải nhập ngũ.”

Quyền lợi của công dân được miễn nghĩa vụ quân sự có những điểm gì?

Các công dân được miễn nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2015 và các văn bản hướng dẫn liên quan sẽ có những quyền lợi sau:

 • Được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ trong thời gian cụ thể và không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.
 • Không phải tham gia các khóa huấn luyện, chế độ đào tạo và công tác trong quân đội.
 • Không phải chịu bất kỳ áp lực hay rủi ro nào liên quan đến việc tham gia vào cuộc sống binh lính.
 • Giữ được tự do cá nhân, không bị hạn chế trong các hoạt động hàng ngày của mình.

Ví dụ:

Một công dân được miễn nghĩa vụ quân sự có thể tận dụng thời gian và năng lực của mình để tiếp tục học tập, làm việc hoặc phát triển sự nghiệp mà không phải lo lắng về việc phải rời xa gia đình và tham gia vào các hoạt động quân sự.

Có thể miễn nghĩa vụ quân sự khi bị ngã gãy tay không?

Có thể miễn nghĩa vụ quân sự khi bị ngã gãy tay không?

Theo quy định tại Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2015, công dân bị ngã gãy tay cần phải được kiểm tra và giám định bởi Hội đồng khám sức khỏe. Nếu kết luận từ Hội đồng cho thấy công dân không đủ sức khỏe để phục vụ trong quân đội, thì công dân có thể được tạm hoãn hoặc miễn nghĩa vụ quân sự.

Ví dụ:

Nếu sau khi được kiểm tra, Hội đồng khám sức khỏe xác nhận rằng việc ngã gãy tay của bạn đã làm hạn chế hoặc suy giảm khả năng lao động và không đủ để phục vụ trong quân ngũ, bạn có thể yêu cầu tạm hoãn hoặc miễn nghĩa vụ quân sự.

Học thạc sĩ có được miễn nghĩa vụ quân sự không?

Việc có được miễn nghĩa vụ quân sự hay không đối với người học thạc sĩ phụ thuộc vào các tiêu chí và quy định cụ thể của Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2015. Các công dân đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn, chính trị và văn hóa có thể được miễn nghĩa vụ quân sự.

Ví dụ:

Nếu bạn đã tốt nghiệp và nhận bằng thạc sĩ, bạn cần xem xét các tiêu chuẩn khác nhau như tuổi tác, sức khỏe, và trình độ học vấn để biết liệu bạn có đủ điều kiện để được miễn nghĩa vụ quân sự hay không.

Nếu có huyết áp thấp, có được miễn nghĩa vụ quân sự không?

Nếu có huyết áp thấp, có được miễn nghĩa vụ quân sự không?

Việc có huyết áp thấp hay cao không phải là lý do duy nhất để được miễn nghĩa vụ quân sự. Điều này phụ thuộc vào kết luận của Hội đồng khám sức khỏe sau khi kiểm tra toàn diện sức khỏe của công dân.

Ví dụ:

Nếu sau kiểm tra, Hội đồng khám sức khỏe quyết định rằng huyết áp thấp của bạn không làm ảnh hưởng đến khả năng phục vụ trong quân đội, bạn sẽ không được miễn nghĩa vụ quân sự chỉ dựa trên lý do này.

Mắt cận bao nhiêu độ mới được miễn nghĩa vụ quân sự?

Mắt cận bao nhiêu độ mới được miễn nghĩa vụ quân sự?

Theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, công dân có mắt cận từ 1.5 độ trở lên được xem xét để miễn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, điều này còn phải được kiểm tra và giám định bởi Hội đồng khám sức khỏe để xác nhận mức độ mắt cận và xem liệu có ảnh hưởng đến khả năng phục vụ trong quân ngũ hay không.

Ví dụ:

Nếu sau khi kiểm tra, Hội đồng khám sức khỏe kết luận rằng mắt cận của bạn chỉ là 1.25 độ và không gây ảnh hưởng lớn đến thị lực và khả năng thực hiện nhiệm vụ quân sự, bạn không được miễn nghĩa vụ quân sự chỉ dựa trên lý do này.

Có những trường hợp nào được miễn nghĩa vụ quân sự theo Luật Nghĩa vụ Quân sự 2015?

Theo Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2015, có một số trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự, bao gồm:

 • Con của liệt sĩ hoặc thương binh hạng một
 • Anh hoặc em trai của liệt sĩ
 • Con của thương binh hạng hai hoặc bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81%
 • Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân hoặc Công an nhân dân
 • Cán bộ, công chức, viên chức và thanh niên xung phong được điều động đến khu vực đặc biệt khó khăn trong thời gian từ 24 tháng trở lên theo quy định của pháp luật

Ví dụ:

Nếu bạn là con của một liệt sĩ hoặc thương binh hạng một, bạn có thể yêu cầu được miễn nghĩa vụ quân sự dựa trên điều khoản này.

Đối tượng nào được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP?

Theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP, các đối tượng sau đây được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự:

 • Các công dân chưa đủ tuổi nhập ngũ
 • Các công dân không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để phục vụ trong quân đội
 • Các công dân là lao động duy nhất của gia đình và phải nuôi dưỡng thân nhân chưa đến tuổi lao động hoặc không còn khả năng lao động
 • Các công dân bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh gây ra
 • Ngoài ra, còn có các trường hợp khác được xem xét và quyết định cụ thể.

Ví dụ:

Nếu bạn là công dân không đủ tuổi nhập ngũ hoặc là người duy nhất có khả năng lao động trong gia đình và phải nuôi dưỡng thân nhân chưa đến tuổi lao động, bạn có thể yêu cầu được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Quy định cho việc miễn và tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự cần tuân theo những yêu cầu gì?

Quy định cho việc miễn và tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự cần tuân theo những yêu cầu gì?

Việc miễn và tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự cần tuân theo các yêu cầu sau:

 • Các công dân cần được kiểm tra và giám định bởi Hội đồng khám sức khỏe để xác nhận trạng thái sức khỏe của mình
 • Các công dân cần lưu ý các tiêu chuẩn về tuổi tác, trình độ học vấn, và khả năng lao động để biết liệu có thuộc vào nhóm được miễn hay tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không
 • Công dân có quyền yêu cầu kiểm tra lại bằng cách gửi khiếu nại hoặc đề nghị xem xét lại quyết định cho các cơ quan có thẩm quyền

Ví dụ:

Nếu bạn không đồng ý với kết quả kiểm tra sức khỏe ban đầu, bạn có thể gửi khiếu nại hoặc yêu cầu xem xét lại kiểm tra để đảm bảo rằng kết quả là công bằng và chính xác.

Những trường hợp khác để xem xét việc miễn và tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự là gì?

Những trường hợp khác để xem xét việc miễn và tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự là gì?

Ngoài các trường hợp đã được quy định rõ trong Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2015 và các văn bản hướng dẫn liên quan, còn có một số trường hợp khác mà việc miễn và tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể được xem xét. Các trường hợp này cần phải tuân theo điều luật và các văn bản chỉ đạo trong từng trường hợp cụ thể.

Ví dụ:

Người bị khuyết tật thiếu mắt, người mắc bệnh tâm thần, người mắc các bệnh hiểm nghèo hay mãn tính và người nghiện ma túy có thể được đánh giá và xem xét để miễn hoặc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

Có những trường hợp nào trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là bắt buộc không thể miễn hay tạm hoãn?

Theo Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2015, có một số trường hợp trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là bắt buộc và không thể miễn hay tạm hoãn, bao gồm:

 • Người nam từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi (hoặc 25 tuổi cho các trường hợp được tạm hoãn), và đủ điều kiện khác như sức khỏe, chính trị, và văn hóa
 • Các công dân nam đã ký kết hợp đồng nhập ngũ theo các quy định của pháp luật
 • Các công dân nam đã từng tham gia vào quân ngũ và bị miễn nghĩa vụ quân sự nhưng sau đó tái nhập ngũ theo quy định
 • Các công dân không có lý do hợp lệ để miễn hay tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Ví dụ:

Nếu bạn là công dân nam và đủ tuổi nhưng không có bất kỳ lí do hợp lệ nào để được miễn hoặc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, bạn sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Tổng kết, để tránh rủi ro khi khám trượt nghĩa vụ quân sự, cần lưu ý việc chuẩn bị tài liệu đầy đủ và chính xác, tham gia đúng hẹn khám, tuân thủ các quy định của cơ quan y tế. Đồng thời, nhận thức về vai trò và trách nhiệm của công dân trong việc phục vụ quốc gia cũng là điều cần thiết.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *