Bài 9: Offset Tool (F) – Công cụ sao chép đồng dạng trong SketchUp

Bài 9: Offset Tool (F) – Công cụ sao chép đồng dạng trong SketchUp

Offset Tool (F) – Công cụ sao chép đồng dạng trong SketchUp

Bước 1. Dùng công cụ Line vẽ 1 hình như bên dưới.

offset-tool-f-cong-cu-sao-chep-dong-dang-trong-sketchup
Công cụ sao chép đồng dạng trong SketchUp

Bước 2. Chọn tất cả các đường Line

Bước 3. Click công cụ Offset bằng cách vào Tools/Offset, đưa chuột vào 1 trong 3 đường thẳng đó click chuột rồi rê chuột ra xác định khoảng cách sao chép hoăc nhập trong ô VCB, click chuột xác nhận.

Bước 4. Giờ ta sử dụng Công cụ Rectangle (R) để vẽ mặt phẳng như hình sau.

Bước 5. Chọn công cụ rồi đưa vào mặt phẳng, click chuột rồi rê chuột để xác định khoảng cách, hay nhập trong ô VCB, ta có thể click đôi chuột để có được khoảng cách như bước 3.

offset-tool-f-cong-cu-sao-chep-dong-dang-trong-sketchup

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *