Bài 8: Follow Me Tool – Trượt dẫn đối tượng trong Sketchup

Bài 8: Follow Me Tool – Trượt dẫn đối tượng trong Sketchup

Follow Me Tool (Alt+F) – Trượt dẫn đối tượng trong Sketchup

Bước 1. Ta bắt đầu từ hình đơn giản như bên dưới bằng cách kết hợp các Công cụ Rectangle (R) để vẽ một hình chữ nhật sau đó sử dụng Push/Pull Tool (P)

follow-me-tool-altf-truot-dan-doi-tuong-trong-sketchup-2020

Bước 2. Dùng công cụ Line kẻ một đường thẳng vát góc như hình dưới

follow-me-tool-altf-truot-dan-doi-tuong-trong-sketchup-2020-1
Trượt dẫn đối tượng Sketchup

Bước 3. Click chọn công cụ Follow Me bằng cách vào Tools/Follow Me.

Chọn tiết diện vừa vẽ lúc nãy Click vào tam giác nhỏ.

Bước 4. Kéo dọc chuột theo 1 đường dẫn.

Bước 5. Click chuột tại vị trí kết thúc và xem kết quả

Bước 6. Để trượt dẫn chính xác hơn ta nên:

Chọn đường dẫn rồi click chọn công cụ Follow Me

Bước 7. Chọn tiết diện rồi click chuột.

follow-me-tool-altf-truot-dan-doi-tuong-trong-sketchup-2020

Bước 8. Ta được kết quả.

Bước 9. Giữ phím Alt khi chọn tiết diện để kích hoạt chế độ tự động dò đường dẫn và trượt dẫn khép kín.

Bắt đầu từ bước 3, bấm phím Alt khi chọn tiết diện rồi đưa chuột lên mặt phẳng cần trượt.

Mặt phẳng sẽ xuất hiện các đường viền của tiết diện bao kín mặt phẳng, click chuột để kết thúc lệnh.

Bước 10. Có thể chọn mặt phẳng trước

follow-me-tool-altf-truot-dan-doi-tuong-trong-sketchup-2020

Kích hoạt công cụ -> Chọn tiết diện tạo sẽ ra hiệu ứng tiết diện tự động trượt dẫn khép kín theo chu vi mặt phẳng như trên.

Bước 11. Trượt dẫn một tiết diện theo đường dẫn hình tròn có tâm nằm trên trục đối xứng của tiết diện sẽ tạo ra khối tròn xoay.

Bước 12. Chọn đường dẫn

Bước 13. Click chọn công cụ rồi chọn tiết diện hình tròn

follow-me-tool-altf-truot-dan-doi-tuong-trong-sketchup-2020

Bước 14. Ta được kết quả

follow-me-tool-altf-truot-dan-doi-tuong-trong-sketchup-2020

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *