Bài 4: Arc Tool (A) – Vẽ Cung tròn trong SketchUp

Bài 4:  Arc Tool (A) – Vẽ Cung tròn trong SketchUp

Arc Tool – A Vẽ Cung tròn trong SketchUp

Bước 1. Ta bắt đầu với 1 form mới như trong hình bằng cách sử dụng Công cụ Rectangle (R) để vẽ một hình chữ nhật sau đó sử dụng Push/Pull Tool (P).

Arc Tool (A) – Vẽ Cung tròn trong SketchUp
Arc Tool (A) – Vẽ Cung tròn trong SketchUp

Bước 2. Click công cụ bằng cách vào Draw/Arcs . Phím tắt A

Để bắt đầu vẽ 1 hình cung, đầu tiên ta phải xác định dây cung của nó. Click 2 điểm trên 2 cạnh của khối hộp.

arc-tool-a-ve-cung-tron 1
Bước 3. Di chuyển con trỏ dọc bề mặt để xác định độ cong, ta cũng có thể nhập chính xác giá trị trong cho cung.

arc-tool-a-ve-cung-tron-2Bước 4. Tiếp tục vẽ đường cong thứ 2 như trong hình vẽ, xác định độ cong, di chuyển con trỏ theo mặt phẳng tới khi hình cung xuất hiện với màu lục lam hiện lên chữ “Tangent to Edge”.

Bước 5. Vẽ tiếp hình cung mới nối tiếp với hình cung ta vừa vẽ, sẽ xuất hiện đường cung màu lục lam và dòng chữ “Tangent at Vertex” ta click chuột rồi kéo chuột theo đường cung màu lục lam để xác định độ cong cung.

Bước 6. Làm tương tự như bước 5 ta vẽ được các cung như hình dưới.

Bước 7. Có thể xác định tâm của cung bằng cách click chuột phải vào cung rồi chọn “Find Center”.

Bước 8. Kết quả

Bước 9. Ta có thể thêm kí tự “r” sau trị số nhập trong VCB để xác định bán kính cung tròn.
Vẽ cung trong bán kính 100, ta xác định điểm 1 và điểm 2 rồi đưa trỏ chuột để tìm độ cong cung và nhập 500r -> Enter.


Bước 10. Sau khi vẽ xong cung tròn, ta nhập “5s” -> Enter để thay đổi độ trơn của cung, ở đây là 5 đoạn.

arc-tool-a-ve-cung-tron-5
Bước 11. Có thể thay đổi số phân đoạn của dây cung bằng cách nhập “5s” trước khi hoặc sau khi vẽ cung tròn. Nếu ta sử dụng công cụ khác, thì không thay đổi số phân đoạn cung bằng cách nhập “5s” nữa. Ta sẽ mở bảng Entity Info (Window/ Default Tray/Entity Info), chọn cung tròn cần thay đổi, bán kính và số phân đoạn đều có thể thay đổi được.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *