Bài 3: Push/Pull Tool (P) – Kéo/Nén đối tượng trong Sketchup

Bài 3: Push/Pull Tool (P) – Kéo/Nén đối tượng trong Sketchup

Push/Pull Tool (P) – Kéo/Nén đối tượng trong Sketchup

Bước 1: Mở 1 file mới, chọn khung nhìn Top view (Camera/Standard View/Top), dùng lệnh Rectangle (R) vẽ 1 hình chữ nhật như hình dưới.

push-pull-tool-p-keo-nen-doi-tuong-trong-sketchup-2020

Bước 2: Vào Camera/Standard Views/Iso, rồi click chọn công cụ Push/Pull (P) đưa vào mặt phẳng rồi click chuột, rê chuột lên phía trên hay xuống dưới để xác định cao độ. Ta cũng có thể nhập cao độ trong ô Distance bằng cách: click chuột vào mặt, kéo chuột lên hay xuống dưới, nhập chiều cao mong muốn rồi Enter. Push/Pull luôn đẩy hay kéo mặt phẳng theo phương thẳng đứng với mặt phẳng.

push-pull-tool-p-keo-nen-doi-tuong-trong-sketchup-3

Bước 3: Dùng lệnh Rectangle vẽ 2 hình chữ nhật lên trên mặt phẳng, vẽ hình chữ nhật thứ 2 có chiều rộng bằng hình chữ nhật đầu tiên.

Bước 4: Dùng Push/Pull click vào 1 hình chữ nhật, rồi đưa chuột lên xác định cao độ.

push-pull-tool-p-keo-nen-doi-tuong-trong-sketchup-4

Bước 5: Hình chữ nhật còn lại ta chỉ cần đưa chuột vào mặt rồi click đôi, nó sẽ được kéo lên bằng độ cao hình chữ nhật trước.

Bước 6: Ta sẽ đẩy 2 mặt bên của hình ngang bằng với 2 mặt bên của 2 khối.

Bước 7: Dùng công cụ Orbit (nhấn và giữ con lăn trên chuột để thao tác), xoay qua mặt bên kia của khối.

Bước 8: Đẩy mặt bên còn lại như bước 6 ta được hình dưới đây

Bước 9: Tiếp tục đẩy mặt đó vào điểm giữa cạnh của khối bằng cách click chọn mặt phẳng rồi đưa chuột vào rồi rê vào điểm giữa của cạnh.

push-pull-tool-p-keo-nen-doi-tuong-trong-sketchup-5

Bước 10: Ta vẽ thêm 2 hình chữ nhật lên trên 2 khối, rồi Push/Pull 1 trong 2 mặt đó xuống.


Bước 11: Hình chữ nhật còn lại chỉ cần click chuột vào bề mặt của nó rồi rê chuột vào các cạnh thuộc mặt phẳng mà ta đã Push/Pull xuống lúc nảy, lúc này 2 chiều sâu của khối chữ nhật sẽ như nhau.

Bước 12: Có thể dùng Push/Pull để tạo lỗ trống. Vẽ 1 hình chữ nhật lên khối hộp.

Click chuột vào mặt phẳng hình chữ nhật đó, rồi rê chuột đưa xuống cạnh đáy của khối hộp, ta có hình như bên dưới.

Bước 13: Dùng công cụ Push/Pull click chọn mặt bên của khối, kéo ra đồng thời ta bấm phím
Ctrl sẽ xuất hiện các đường thẳng dọc các mặt phẳng.

push-pull-tool-p-keo-nen-doi-tuong-trong-sketchup-6Bước 14: Bây giờ thì dùng Push/Pull bình thường, không cần nhấn phím nào khác đẩy mặt
trước của khối hộp vào.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *