Bài 12: Divide – Chia đối tượng trong Sketchup

lenh-divide-chia-doi-tuong-trong-sketchup-2020

Khi làm việc với Sketchup, việc chia các đoạn thẳng ra thành nhiều phần là điều cần thiết. Để có thể thực hiện được việc này, bạn sẽ phải sử dụng tới lệnh Divide để chia đối tượng là đoạn thẳng. Để sử dụng dụng lệnh trước hết các bạn phải cài đặt Plugin 1001 Bit. Đây chính là nội dung chia sẻ của bài viết ngày hôm nay tại Blog xây dựng Thông qua bài viết hy vọng các bạn sẽ hiểu hơn về lệnh Divide trong Sketchup là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng lệnh Divide ra sao?

lenh-divide-chia-doi-tuong-trong-sketchup-2020

Divide – Chia đối tượng trong Sketchup

Công cụ phân chia tạo ra một loạt các điểm bằng nhau dọc theo các cạnh được chọn. Có những lựa chọn khác nhau thiết lập ra để đặt các điểm.

Thao tác thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn đường thẳng cần chia và chọn Divide

divide-chia-doi-tuong-trong-sketchup-2020

Bước 2: Xuất hiện bảng Divede Edge trong bảng này có 3 tùy chọn để thực hiện phân chia.

divide-chia-doi-tuong-trong-sketchup

Number of segments (evenly distributed): Số lượng phân đoạn (chia đều đoạn thẳng)

Entity arrangement: Thứ tự chia đoạn

Place points at both ends: Chia đều đoạn thẳng từ 2 đầu

Place points at middle of each segments: Chia đều đoạn thẳng từ trung điểm.

Fixed distance for each segment: Khoảng cách cố định cho mỗi đoạn

Entity arrangement: Thứ tự chia đoạn

Setting out from middle point (entity on middle point): Chia từ điểm giữa (bắt đầu ở điểm giữa)

Setting out from middle (spaced from middle point): Chia ra từ giữa (cách nhau từ điểm giữa)

Setting out from start point: Chia đều từ điểm đầu.

Evenly divided. Each segment does not exceed: Chia đều mỗi phân đoạn không vượt quá số chỉ định.

Để hiều rõ hơn các bạn tích chọn vào từng ô trong bảng Divede Edge để xem thứ tự chia đoạn.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *