Bài 10: Scale Tool (S) – Thu phóng đối tượng trong Sketchup

Bài 10: Scale Tool (S) – Thu phóng đối tượng trong Sketchup

Scale Tool (S) – Thu phóng đối tượng trong Sketchup

Bước 1. Ta bắt đầu từ hình đơn giản như bên dưới bằng cách kết hợp các Công cụ Rectangle (R) để vẽ một hình chữ nhật sau đó sử dụng Push/Pull Tool (P) và Công cụ LINE (L).

scale-tool-s-thu-phong-doi-tuong-trong-sketchup-2020

Bước 2. Chọn khối hộp rồi click chọn công cụ Scale bằng cách vào Tools/Scale hoặc bấm phím S, sẽ xuất hiện các grip màu xanh. Mỗi khi chọn một grip, grip tương ứng đối diện được điểm sáng và trở thành điểm neo của phép thu phóng, loại grip khác nhau có tính năng khác nhau.

scale-tool-s-thu-phong-doi-tuong-trong-sketchup-2020-1

Bước 3. Scale khối hộp theo chiều rộng (Thu phóng theo hệ số tỉ lệ 1 phương), click chọn điểm grip giữa rồi kéo ra.

scale-tool-s-thu-phong-doi-tuong-trong-sketchup-2020-2

Bước 4. Scale khối hộp theo chiều cao (Thu phóng theo hệ số tỉ lệ 1 phương), click chọn điểm grip giữa ở trên rồi kéo ra.

Bước 5. Scale khối hộp theo chiều dài (Thu phóng theo hệ số tỉ lệ 1 phương), click chọn điểm grip giữa rồi kéo vào.

Bước 6. Scale theo 2 cạnh đối của khối hộp (Thu phóng theo hệ số tỉ lệ riêng 2 phương).

Bước 7. Scale theo 2 đỉnh đối của khối hộp (Thu phóng theo hệ số tỉ lệ chung 3 phương).

Bước 8. Các thao tác khi kết hợp với các phím chức năng và hiệu quả của nó.

Thao tác

Hiệu quả

Kéo chuộtThử tỷ lệ tùy ý cho đến khi click chuột xác nhận
Giữ phím Ctrl + Kéo chuộtThu phóng với điểm neo là tâm tập chọn
Giữ phím Shift + Kéo chuộtĐảo ngược tính năng thu phóng theo hệ số tỷ lệ chung hoặc riêng

Tất cả các hệ số tỉ lệ có thể nhập chính xác trong VCB thay cho việc kéo chuột.

Bước 9. Có thể sử dụng lệnh Scale để tạo phép đối xứng. Thao tác theo hình bên dưới.

scale-tool-s-thu-phong-doi-tuong-trong-sketchup-9

Bước 10. Đưa chuột theo hướng của hình vẽ.

Bước 11. Đưa chuột theo chiều mũi tên đến khi trong ô VCB xuất hiện “-1”, lúc đó ta click chuột, khối hộp đã được đối xứng.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *