Bài 1: Công cụ LINE – Vẽ đoạn thẳng trong Sketchup

Bài 1: Công cụ LINE – Vẽ đoạn thẳng trong Sketchup

Công cụ LINE trong Sketchup dùng để vẽ đoạn thẳng Phím tắt của lệnh Line là (L), biểu tượng

Cách dùng

1. Click chuột vào điểm đầu tiên và di chuyển con trỏ chuột về phía phải. Ta thấy xuất hiện dòng “On Red Axis” tức là đường thẳng ta vẽ song song với trục màu đỏ X. Click chuột để xác định điểm thứ 2.

Công cụ LINE trong Sketchup
Công cụ LINE trong Sketchup

2. Kéo chuột xuống phía dưới, xuất hiện “On Green Axis” là song song với trục Y, click
để xác định vị trí điểm tiếp theo.

Công cụ LINE trong Sketchup
Công cụ LINE trong Sketchup

3. Đưa chuột vào trung điểm của đường thẳng, xuất hiện “Midpoint” ta không click vào điểm này.

4. Từ trung điểm này, đưa chuột theo đường nét đứt màu xanh, có thể bấm Shift để khoá hướng của nó, click chuột để xác định điểm kế tiếp.

5. Tiếp tục di chuyển con trỏ chuột vuông góc với đường mới vẽ, xuất hiện “Perpendicular” có nghĩa là đường vuông góc (có màu tím), click chuột để xác định điểm tiếp theo.6. Tiếp vẽ đường vuông góc với đường vừa vẽ, dừng lại khi thấy xuất hiện đường nét đứt màu đỏ gióng ngang “From point”.

7. Vẽ tiếp đường vuông góc nữa, ta được như hình sau.

Công cụ LINE trong Sketchup
Công cụ LINE trong Sketchup

8. Lại vẽ tiếp đường vuông góc với đường lúc nảy, xuất hiện đường màu tím, chúng ta sẽ kết hợp “Paraller” với nhấn Shift. Khi ta nhấn Shift, đường màu đỏ sẽ trở nên đậm hơn có nghĩa hướng của nó đã khoá, tiếp đến ta đưa trỏ chuột lên giao điểm trên để xác định điểm dừng rồi click chuột.

9. Vẽ đường song song với đường màu xanh lá, rồi vẽ tiếp thêm đường vuông góc với nó ta có như hình bên dưới.10. Đưa trỏ chuột vào đường thẳng phía trên, ta sẽ vẽ đường thẳng song song với đường thẳng này.

11. Kéo chuột thấy xuất hiện “Parallel to Edge” đường màu tím.

Lệnh line vẽ đoạn thẳng trong sketchup12. Bước tiếp theo ta đưa trỏ chuột lên điểm đầu tiên mà ta vẽ, rồi rê chuột xuống theo đường nét đứt màu xanh gặp đường màu tím, thấy xuất hiện “From Point” rồi click chuột.

13. Vẽ thêm đường thẳng để hoàn thành mặt phẳng.

Công cụ LINE trong Sketchup
Công cụ LINE trong Sketchup

14. Click công cụ Orbit, rồi di chuyển chuột xung quanh hình vừa vẽ như hình bên dưới.

15. Click chọn công cụ Line (L), vẽ đường thẳng song song với trục màu xanh dương (trục Z), có thể dùng nút mũi tên lên để khoá hướng.

Lệnh line vẽ đoạn thẳng trong sketchup16. Vẽ đường vuông góc với đường vừa rồi, tương ứng với đường màu tím, kế đến rê chuột di chuyên xung quanh điểm góc của đỉnh đối diện.

17. Vẽ thêm đường thẳng thứ 3 để tạo mặt phẳng. Những đường Line khép kín sẽ tạo được 1 mặt phẳng.

18. Các đường thẳng cũng có thể chia bề mặt. Vẽ 1 đường thẳng nối 2 trung điểm của 2 đường nằm ngang của mặt phẳng.

19. Như vậy ta đã được 2 mặt phẳng. Để kiểm tra, ta chọn công cụ Select (Space) chọn 1 trong 2 mặt phẳng đó.

Lệnh line vẽ đoạn thẳng trong sketchup20. Ta dùng công cụ Erase (E) để hiệu chỉnh 1 vài mặt phẳng. Ta xoá 1 cạnh của mặt phẳng. Vì nó là đường biên nên mặt phẳng bị mất.

21. Dùng lệnh Line để vẽ lại đường thẳng cũ, mặt phẳng lại xuất hiện.

22. Vào Default (góc trái màn hình) > Style, trong mục Edit > Color, chọn By axis, tất cả các cạnh của hình song song với trục sẽ có màu tương ứng với màu các trục.

Lệnh line vẽ đoạn thẳng trong sketchup

Xem thêm: Công cụ Rectangle (R) – Vẽ hình chữ nhật trong Sketchup

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *