Sứ mạng

Cung cấp các dịch vụ và giải pháp phù hợp và kịp thời có thể tối ưu hóa giá trị kinh doanh của khách hàng trong và ngoài nước; tạo ra những thị trường số điển hình có thể ghép cặp thông minh giữa nhà cung cấp và người mua; cố vấn khởi nghiệp và đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ.

Tầm nhìn

Trở thành một trong những công ty dẫn đầu thị trường Việt Nam về tư vấn và quản lý đầu tư, tư vấn và đào tạo chiến lược, phát triển nền tảng số, phát triển chương trình thành viên, tư vấn giáo dục và vận hành các chương trình ươm tạo doanh nghiệp và tăng tốc khởi nghiệp

Giá trị

Integrity (chính trực);
Optimizing (liên tục tối ưu);
Innovative (sáng tạo và đổi mới)
Member-driven (định hướng thành viên);
Globally-standardized (chuẩn hoá quốc tế);
Platform-based (dựa trên nền tảng)

Trọng Tâm Đào Tạo

Network Effects & Feedback Loops
Hiệu ứng mạng lưới và vòng lặp phản hồi của nền tảng số:
* Khái niệm mạng lưới (network) và nền tảng (platform).
* Các chiều của nền tảng.
* Kinh tế theo quy mô theo các chiều.
* Các hiệu ứng mạng lưới.
* Vòng lặp phản hồi.
* Tối ưu luồng kinh doanh trên nền tảng.
Network Effects & Feedback Loops
Cấu trúc và chức năng của các nền tảng số:
* Khái niệm tương tác cốt lõi.
* Các nội dung của tương tác cốt lõi.
* Các cấu thành của tương tác cốt lõi.
* Các chức năng của nền tảng.
* Vai trò của dữ liệu.
* Các phương thức tạo tương tác cốt lõi mới.
* Nguyên tắc phản thiết kế.
Platform’s Values & Revenue Model
Các giá trị và mô hình doanh thu của nền tảng số:
* Khái niệm kinh tế nền tảng.
* Mâu thuẫn giữa nhu cầu và khả thi.
* Cạnh tranh trong kinh tế nền tảng.
* Độ mở của nền tảng.
* Các giá trị có thể thương mại hoá của nền tảng.
* Các mô hình doanh thu của nền tảng.
Platform’s Acquistion Strategies
Các chiến lược kéo người dùng của nền tảng số:
* Chiến lược hòn tuyết lăn.
* Chiến lược nền tảng hoá mô hình.
* Chiến lược người dùng cốt lõi.
* Chiến lược gieo mầm đơn vị giá trị.
* Các chiến lược một chiều.
* Chiến lược công cụ số hoá.
* Chiến lược thị trường vi mô.
Membership Strategy
Chiến lược kinh doanh ứng dụng chương trình thành viên:
* Khái niệm kinh tế nền tảng.
* Mâu thuẫn giữa nhu cầu và khả thi.
* Cạnh tranh trong kinh tế nền tảng.
* Độ mở của nền tảng.
* Các giá trị có thể thương mại hoá của nền tảng.
* Các mô hình doanh thu của nền tảng.
Blue Ocean Strategy
Ứng dụng kỹ thuật phân tích chiến lược đại dương xanh:
* Khái niệm kinh tế nền tảng.
* Mâu thuẫn giữa nhu cầu và khả thi.
* Cạnh tranh trong kinh tế nền tảng.
* Độ mở của nền tảng.
* Các giá trị có thể thương mại hoá của nền tảng.
* Các mô hình doanh thu của nền tảng.

Industry 4.0 is not a revolution only of technology but also of business intelligence.

Chương Trình Đào Tạo

🔴 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐆𝐈𝐀̉𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐅𝐈𝐆𝐌𝐀 𝐕𝐀̀ 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐔𝐈/𝐔𝐗🔴

---------------------- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC Học viên sẽ: Nhận Chứng nhận hoàn thành khóa học Được giảng viên sửa riêng từng bài …

Xem chi tiết

Revit Architecture (Nâng cao)

REVIT ARCHITECTURE (NÂNG CAO) Revit Architecture là phần mềm của hãng Autodesk trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc. Đây là phần mềm mạnh mẽ cho …

Xem chi tiết

Revit MEP

REVIT MEP Với xu hướng phát triển của mô hình BIM như hiện nay, việc thiết kế từ mô hình 3D đang ngày càng trở …

Xem chi tiết

Revit Structure

REVIT STRUCTURE Revit Structure là phần mềm rất mạnh cho thiết kế 3D phục vụ cho thiết kế kết cấu công trình. Với Revit Structure, …

Xem chi tiết

Revit Architecture (Cơ bản)

REVIT ARCHITECTURE (CƠ BẢN) Revit Architecture là một phần mềm mang tính đột phá và hữu dụng của ngành thiết kế xây dựng. Phần mềm …

Xem chi tiết

Deep Learning với Python

DEEP LEARNING WITH PYTHON (LEVEL 3) Các ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đang tăng theo cấp mũ và có mặt mọi nơi trong đời …

Xem chi tiết

10 LÝ DO ĐỂ DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN OFFICE 365 FOR BUSINESS

10 LÝ DO ĐỂ DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN OFFICE 365 FOR BUSINESS Với Office 365 for Business, bạn sẽ được sử dụng tất cả những …

Xem chi tiết

12 học phần chiến lược kinh doanh trong ký nguyên số

12 HỌC PHẦN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG KỶ NGUYÊN SỐ Cách mạng Nền tảng (platfrom revolution) và Kinh tế Thành viên (membership economy) đang …

Xem chi tiết

Trở thành Quản lý dự án từ Kỹ sư Công nghệ

TRỞ THÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN TỪ KỸ SƯ CÔNG NGHỆ Quản lý dự án phần mềm là một phần quan trọng của công nghệ …

Xem chi tiết

Nền tảng cơ bản về Blockchain

NỀN TẢNG CƠ BẢN VỀ BLOCKCHAIN-BLOCKCHAIN FUNDAMENTALS Có thể thấy rằng sự ra đời của Blockchain đánh dấu sự thay đổi và chuyển biến của …

Xem chi tiết

Office 365 Business

CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ TỐI ƯU HÓA HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VỚI MICROSOFT OFFICE 365 Giới phân tích nhận …

Xem chi tiết

Machine Learning với Python

MACHINE LEARNING WITH PYTHON (LEVEL 2) Những năm gần đây, Machine Learning (Học Máy hoặc Máy Học) nổi lên như một bằng chứng của cuộc …

Xem chi tiết

Đăng ký học

Khóa học
Số lượng

Contact

  • VISIT OUR OFFICE

    P101, Tâng 1, Khu C, 41 Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam.

  • LET'S TALK

    Phone: 02366.505.565

  • E-MAIL US

    ntkquy@sdc.udn.vn

FILL OUT THE FORM AND WE'LL BE IN TOUCH SOON!

Contact request form